cấu tạo của tẩu

Thiết kế lòng bõ tẩu, Tẩu là gì ?- Phần 3

08:38 |21/12/2016

Thiết kế lòng bõ tẩu, Tẩu là gì ?- Phần 3 Ở phần 1 và phần 2 của loạt bài Tẩu là gì ? Chúng ta đã tìm hiểu sơ lược qua lịch sử hình thành cây tẩu. Những bí ẩn diễn ra trong quá trình cháy ...

X
Liên hệ