Cách thay tim

Cách thay bấc và đá lửa cho bật lửa Zippo

10:17 |13/12/2018

Cách thay bấc và đá lửa cho bật lửa Zippo Bấc và đá lửa là hai bộ phận có độ hao mòn khá lớn trong bật lửa Zippo USA. Vì vậy sau một quá trình sử dụng cần phải được thay thế. Vậy thay bấc ...

X
Liên hệ