Zippo Mỹ trơn xước đồng khối bền đẹp, không bay màu Z142 - Ambe.vn
X